2021 Süt İzni Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? (Özel, Kamu)

2021 Süt İzni Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? (Özel, Kamu)

2021 Yılında kamuda ve özel sektörde çalışanların süt izni ne kadar ? Doğum sonrası çalışma hayatına devam eden anneler, kamuda yada özel sektörde süt izinlerini bebekleri için kullanırlar.

SSK Süt İzni Hakkı Hangi Yönetmelikle Tanınmıştır?

10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı kanunun Resmi Gazetede T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği ile birlikte doğum yapan kadın kamu çalışanlarına süt izni hakkı tanındı.

Süt izni yönetmeliği olarak da bilinen bu tebliğ ile birlikte;

 • Analık İzni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Süt izni, süresi ve kullanım koşulları,
 • Ücretsiz izin, süresi ve kullanım koşulları,
 • Yarım gün izin ve kullanma koşulları

İle ilgili düzenlemeler karara bağlanmıştır. Kamuda çalışan bayan memurları doğum sonrası pek çok konuda garanti altına alan düzenleme sonrası özel sektörde çalışan bayanların mağduriyeti gündeme geldi ve bu mağduriyet İş Kanunu’nda yapılan düzenleme ile geride bırakılmaya çalışıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen kamu ve özel sektörde çalışan bayan çalışanlar olarak revize edilen madde ile birlikte özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrası süt izninden yararlanmasının önü açıldı.

Getirilen bu hak eşitliği ile birlikte Devlet’in vatandaşları arasında gözetmek zorunda olduğu eşitlik ilkesi de yerine getirilerek tüm toplumda aile birliğine ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine verilen önem bir kez daha gösterilerek uygulamaya geçilmiş oldu.

Kamu Çalışanlarının (Memur) Süt İzni Ne Kadar?

Memurlarda süt izni 2021 tebliği yayınlandığı tarih itibari ile pek çok konuya açıklık getirdi. Düzenlemeye göre analık izni sonrası kullanımına izin verilen süt izninin;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci altı ay günde 1,5 saat

Olacak şekilde verilmesi yönünde karar kılınarak tebliğde yerini aldı. Kamu çalışanlarının süt izninin kullanımı ile ilgili muallakta kalan noktalarına da açıklık getiren düzenlemeye göre;

 • Süt izninde sadece kadın memurlar yararlanır.
 • Süt izninin hangi günler ve saatler arasında kullanılacağına hak sahibi karar verir.
 • Süt izni ile birlikte yarım gün izin hakkı aynı anda kullanılamaz.
 • Çocuğun emzirilmesi için tanınan bu hak birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.
 • Süt izni hakkı elde edildiği esnada emzirme iznine sebep olan çocuğun vefat etmesi durumunda süt izninin kalan süresi kullanılamaz.

Görüldüğü gibi süt izni ile ilgili yönetmelikte pek çok nokta aydınlatılmış olup kamu çalışanı okurlarımızın analık izni süresini bilmeleri halinde ne zaman ve nasıl süt izni kullanabilecekleri sorusu tüm ayrıntılarıyla yanıtlanmış olacaktır. Analık izni bilindiği üzere doğum öncesi ve sonrası dönemi kapsamak üzere bayan kamu çalışanlarının faydalanabilecekleri bir haktır.

Doğum yapacak kamu çalışanı;

 • Doğumdan önceki 8 hafta,
 • Doğumdan sonraki 8 hafta

Olmak üzere analık izni kullanabilmektedir. Analık izni sonrası ister kamu çalışanları 657 sayılı Kanun’a göre tanınan yarım gün izin hakkından veya analık izni hakkından faydalanabilmektedir.

Özel Sektör Çalışanlarının Süt İzni Ne Kadar?

Her ne kadar uygulamada sorunlar yaşanıyor olsa da 4857 sayılı İş Kanunu’na göre özel sektörde çalışan bayanların da tıpkı kamu çalışanlarına olduğu gibi analık izni ve süt izni hakları bulunmaktadır.

Özel sektörde çalışan bayanlar gebelik sürecinde;

 • Doğum öncesinden 8 hafta,
 • Doğum sonrasından 8 hafta

İçerisinden analık izni kullanabilmekte ve erken doğum yaşanması halinde 8 haftalık süreden kalan analık izin hakları doğum sonrasına eklenebilmektedir. Analık izni bitimi ile süt izni haklarını kullanabilmektedirler. Özel sektörde süt izni kaç saat 2021 sorusuna kamuda çalışan bayanlarla benzer saatlerden söz edilmektedir.

Analık izni sonrası doğum yapmış özel sektör çalışanı bayanlar;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • İkinci 6 ayda günde 1,5 saat

Süt iznine sahiptirler. Verilen hakların kullanımı ile ilgili bir anlaşmazlığa düşülmesi halinde İş Mahkemelerine başvurmanın yolu açıktır.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir