Toplu Süt İzni Nasıl Hesaplanır?

Toplu Süt İzni Nasıl Hesaplanır?

Kanun’da belirtildiği üzere analık izni bitimi sonrası yarım gün izin hakkı yerine;

  • İlk 6 ay günde 3 saat,
  • Sonraki 6 ay günde 1,5 saat

Şeklinde hesaplanan süt iznini kullanmak isteyen bayanların herhangi bir hesaplama yapmasına gerek bulunmamakta, yukarıda belirtilen sürelerde süt izinlerini düzenli olarak kullanabilmektedirler. Toplu süt izni hesaplama işlemi de bu hakların tespit edilerek hangi dönemlerde kullanılacağının belirlenmesi usulü ile kolayca hesaplanabilmektedir. Dilekçe ile başvuruda bulunacak bayan çalışanlar, toplu olarak kullanmak istedikleri süt izni için sırası ile aşağıdaki şekilde hesaplayabilir:

  • Süt izni başlangıç ve bitiş ayları tarihleri belirlenir.
  • Çalışılan günler hesaplanır.
  • İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 ile günler çarpılır.
  • Bulunan sonuç 7,5 ile bölünerek hak edilen toplam gün sayısı bulunur.

Bulunan gün sayısı dilekçe ile çalışılan kuruma bildirilerek toplu olarak süt izni kullanılabilmektedir. Bu hakkın kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta ise takvimin hesaplama sonrası oluşturularak kuruma bildirilmesidir. Verilen hesaplama ile elde edilen gün bazında süt izni hakları net bir şekilde çalışılan kuruma verilen dilekçede belirtilerek bu takvime uymak kaydı ile toplu olarak süt izni kullanımı gerçekleştirilmelidir.

Yarım Gün Süt İzni Nasıl Alınır ?

Süt iznini, yarım gün kullanmak isteyenler, 657 sayılı kanunun değişik 104’üncü maddesinin (f) fıkrasında düzenlenen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanabilecek yarım gün iznin uygulanmasına ilişkin açıklamalara şöyle yer verilmiştir.

A Maddesi = Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

B Maddesi = Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır.

C Maddesi = Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek = Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir