İsteğe Bağlı Sigortalılar Doğum Yardımı veya Rapor Parası Alabilir mi ?

İsteğe Bağlı Sigortalılar Doğum Yardımı veya Rapor Parası Alabilir mi ?

Geçici işgöremezlik ödeneği yani rapor parası ile doğum yardımı olarak nitelendirilen emzirme ödeneği (süt parası – süt yardımı), doğumdan önceki ve sonraki çalışılmayan süreler için geçici işgöremezlik ödeneği; kısa vadeli sigorta kollarına yani iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarına tabi olanlara ödenmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılar ise sadece uzun vadeli sigorta kolları (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) ile genel sağlık sigortası için prim ödemektedirler. Bu nedenle isteğe bağlı sigortalılar geçici işgöremezlik ödeneği veya doğum yardımı alamazlar.

Ancak isteğe bağlı kadın sigortalının analığı (gebeliği) halinde veya kendisi sigortalı olmayıp kocası isteğe bağlı sigortalı olan kadının analığı halinde, gerekli sağlık ve tedavi giderleri / yardımları genel sağlık sigortasından karşılanır.

Buna karşılık isteğe bağlı sigortalı olanlar da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ödenen doğum parasını alma hakkından yararlanabilirler.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir