Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Kaç Gündür?

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Kaç Gündür?

Yıllık izin hakkının dışında tutulan doğum sonrası ücretsiz iznin süresi, en fazla 6 ay olmak şartıyla, özel sektörde çalışan tarafından belirlenir ve işverenin onay vermesini gerektirmez. Ancak bu izin 6 aydan daha uzun süreyle kullanılmak istendiğinde işverenin onayı gerekir.

Doğum sonrası ücretsiz izin süresi kamu personelleri için 24 aydır. 24 aylık ücretsiz izin kadın memura verildiği gibi erkek memura da verilebilir. Doğum sonrası izin hesaplamaları yapılacaksa sürenin başlangıcı olarak doğum raporunun bitimi alınır.

Örneğin 5 Mayıs 2023 tarihinde doğum yapacak bir kadının 8 haftalık doğum izni 30 Haziran 2022 tarihinde biter ve bu tarihten sonra ücretsiz izin süresi başlar. Bu kişi özel sektör çalışanıysa 1 Temmuz’da başlayacak ücretsiz doğum izni 6 ay sonra yani aralığın son günü biter. Eğer memursa izin süresi 2024 yılında, haziran ayının son günü sona erer.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Parça Parça Kullanılabilir mi?

Doğum sonrası ücretsiz izin süresi bölünebilir ancak bölünse bile kullanım süresi özel sektörde 6 ay, kamuda 24 ay ile sınırlıdır. Örneğin; doğum sonrası ücretsiz izne ayrılmış bir memur 3 ay çalıştıktan sonra 1 sene çalışmayabilir, 5 ay tekrar çalıştıktan sonra 4 ay tekrar izin kullanabilir. Burada toplam 16 ay izin yapmıştır ancak doğumdan itibaren 24 ayını tamamladığı için ücretsiz izin hakkını kullanmış sayılır.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum sonrasında ücretsiz izin hakkı kullanmak için işverene dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekir. Bu izin dilekçesi izni kullanmaya başlamadan 1 ay önce verilmelidir.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Dilekçesi Örneği Nasıl Olmalıdır?

Doğum sonrası ücretsiz izin dilekçesi bağlı olunan kurum, kuruluş ya da iş yeri adına yazılır. Dilekçenin sağ üst köşesine dilekçe teslim tarihi atılır. Dilekçeye kurum ismi veya iş yeri unvanı ile başlanır. İş yerinde çalışmaya başlanılan tarih, doğum yapılan tarih, doğum izni kullanılan zaman diliminin başlangıç ve bitiş tarihleri dilekçeye eklenir.

İzni kullanmak isteyen kişi özel sektörde çalışıyorsa 4857 sayılı İş Kanununun 74. Maddesi gereğince 6 aylık ücretsiz izin hakkından yararlanmak istediğini açıklar. Eğer dilekçe devlet memuru tarafından yazılıyorsa ve devlet dairesine gönderilecekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesi gereğince izin talebinde bulunulur. Ücretsiz iznin hangi tarihten itibaren başlayacağı da dilekçeye eklenir.

Dilekçe açıklaması yapıldıktan sonra “Gereğini arz ederim.” cümlesiyle dilekçe tamamlanır. Dilekçede mutlaka isim, soy ismi, adres ve imza bulunmalıdır. Ayrıca dilekçenin sol alt kısmına isim ve adres, sağ alt kısmına imza atılmalıdır. Doğum raporu dilekçesine doğum raporu örneği de eklenmelidir. Bu rapor dilekçeden ayrı bir şekilde verilebilir ancak dilekçede adresin altında “Ek: Doğum raporu örneği” ifadesinin yer alması gerekir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir