Çalışan Anne Çocukla Nasıl İletişim Kurmalı ?

Çalışan Anne Çocukla Nasıl İletişim Kurmalı ?

Kadının çalışma hayatında yer almak istemesi yalnızca ekonomik zorunluluklar ya da aile bütçesine katkıda bulunmak için değil aynı zamanda yaşam standartlarını yükseltmek, kariyer hedefleri, toplumda prestij kazanmak ve eşinin yanında konumunu yükseltmek gibi birçok nedene bağlıdır.

Neden her ne olursa olsun, aktif iş hayatı içinde olmak isteyen kadın özellikle bir anne ise yaşanacak zorluklar kaçınılmazdır. NLP Kişisel Gelişim ve Çocuk Gelişim Uzmanı Sonay Ergene, çalışan annenin ve çocuğunun yaşayacağı zorluklara nasıl çözüm getirilmesi gerektiğine şöyle değindi: “Çalışan anneler genellikle çocuklarını ihmal ettiklerini düşünerek sürekli suçluluk duymakta çocuğuna yeterince vakit ayıramamanın endişesini yaşamaktadır.

Bir yandan hayatın içinde var olmak isteyen kadın, diğer yanda annelik kimliği. Bu iki duygu arasında çatışma yaşayan anne, üzerindeki baskıyı artırarak strese girmektedir. Bu stresi azaltan veya çoğaltabilen nedenler annenin eğitim düzeyine, çalışma nedenine, annenin yokluğunda çocuğa kimin bakacağına, anne-çocuk ilişkisinin niteliği gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler doğrultusunda anne –çocuk ilişkisi şekil almaktadır. Çalışan anneler ve çocukları üzerinde yapılan araştırmaların arasında tam bir tutarlılık olmasa da, sonuçlar annenin çalışmasının çoğu zaman çocuğu olumlu yönde etkilediği şeklindedir.

Çalışan anneler çocuklarını erken yaşlarda birçok konuda cesaretlendirmekte ve yönlendirmektedirler.

Bu nedenle çalışan annelerin çocukları küçük yaşta kendi kendine yeten, daha bağımsız davranan bir kişilik geliştirmekte ve çevreye uyumları daha iyi olmaktadır. Aile içinde günlük aktiviteleri planlayan, organize eden ve aileye ait görevleri üstlenen çocuk birçok konuda daha başarılı olmaktadır.

Çalışmayan annelerin çalışan annelere göre çocuklarının fiziksel bakımı ve disiplinlerine daha fazla zaman ayırmaları anne-çocuk ilişkisinin daha fazla yıpranmasına neden olmakta ayrıca tüm gün annesinin gözetiminde ve denetiminde olan çocuklar diğer bireylere daha bağımlı ve ergenliklerinde de daha çekingen bir kişilik geliştirebilmektedir.” Çalışan anne ve çocuk arasında sağlıklı iletişim kurmanın yolları İşten eve dönen anne öncelikle çocuğu ile günü konuşmalı, onu dinlemeli, onun yapmayı istediği şeyleri yapmalı ve daha sonra günlük işlerini yapmalıdır.

Anne günlük işlerini yaparken çocuğun yaşına göre küçük görevler vererek birlikte geçirdikleri zamanı daha fazla artırarak anne-çocuk arasındaki bağı da kuvvetlendirmiş olur. Anne bu şekilde hem çocuğunu hem de kendini mutlu etmiş olacaktır. Anne olmak 24 saati çocuğuyla geçirmiş olmak değil çocuğa ihtiyaç duyduğunda yanında olabileceğini her zaman onu dinleyip anlayabileceğini en önemlisi ise güven duygusunu vermesidir.

Önceliklerini belirleyen ve kendini buna göre planlayan anne birçok sorunu ortadan kaldırarak mutlu bir anne-çocuk ilişkisine sahip olacaktır. Unutulmaması gereken tek şey “Çocuğun anneye ihtiyacı dünyadaki en gerçek ihtiyaçtır.” 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir